Data: Mar 21, 2019
Godzina: 6:00 PM
Wydarzenie: Spotkanie z Rafałem Porzezińskim

Latest blog posts

18 lutego Święty Teotoniusz, zakonnik

Teotoniusz (Otoniusz) urodził się ok. 1080 r. w Ganfei w Hiszpanii. Był siostrzeńcem biskupa Kresconiusza z Coimbry w Portugalii. Tam też zdobył wykształcenie i został archiprezbiterem Viseu. Okazał się być zdolnym kaznodzieją, wiodącym życie święte i surowe. Porzucił godność archiprezbitera, aby móc udać się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Po powrocie na nowo podjął pracę w Viseu. Kiedy królowa i jej mąż przekonywali go do przyjęcia biskupstwa, Teotoniusz coraz częściej myślał o odejściu od świata.

Czytaj dalej

17 marca Święty Patryk, biskup

Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku, w rodzinie chrześcijańskiej. Nosił celtyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem owiec. W tym czasie nauczył się języka irlandzkiego. Na przypadkowym statku udało mu się zbiec do północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas szkołach misyjnych: w Erinsi i w Auxerre. Podjął studium przygotowujące go do pracy na misjach. Był uczniem św. Germana z Auxerre. Przez jakiś czas przebywał w Italii i w koloniach mniszych na wyspach Morza Tyrreńskiego.

Czytaj dalej

8 marca Święty Jan Boży, zakonnik

Jan Cidade urodził się w Portugalii w roku 1495. Ojciec Jana, Andrzej Ciudad, miał swój dom i mały warsztat rzemieślniczy. W pracy pomagała mu małżonka, Teresa Duarte. Gdy Jan miał 8 lat, zjawił się w jego domu jakiś pielgrzym wędrujący do Hiszpanii, prosząc o nocleg. Przy wieczerzy gość opowiadał o krajach, które zwiedził. Kiedy następnego dnia opuścił dom, zauważył przy sobie chłopca, który postanowił towarzyszyć kapłanowi w drodze. Uczynił to potajemnie przed rodzicami. Ci, pełni smutku, daremnie poszukiwali go po całej okolicy. Matka niebawem zmarła ze smutku, a ojciec wstąpił do franciszkanów. Nie wiemy, dlaczego kapłan nie odesłał chłopca do domu. Może myślał, że jest mu w domu bardzo źle, a może chłopiec nie chciał wrócić. Po 20 dniach forsownej drogi chłopiec nie mógł już iść dalej. Kapłan więc zostawił chłopca w mieście Oropesa u niejakiego Franciszka Mayorala, zarządcy owczarni pewnego hrabiego. Ten przyjął Jana jak syna i nazwał małego chłopca "Janem otrzymanym od Boga - a Deo".

Czytaj dalej

4 marca Święty Jan Antoni Farina, biskup

Jan Antoni Farina urodził się w Gambellarze niedaleko Vincenzy 11 stycznia 1803 r. jako drugi spośród pięciu braci. Jego rodziców wyróżniała głęboka wiara. Po przedwczesnej śmierci ojca Jan zamieszkał wraz z matką i rodzeństwem u wuja-księdza, który zadbał o jego formację duchową.
Mając 15 lat, wstąpił do seminarium diecezjalnego w Vincenzy. Spośród innych kleryków wyróżniał się dobrocią duszy i szczególnymi zdolnościami. Gdy miał 21 lat i był sam jeszcze studentem teologii, został wyznaczony do nauczania w seminarium. 14 stycznia 1827 r. przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach posługi kapłańskiej pełnił różne obowiązki: przez 18 lat był wykładowcą w seminarium, przez 10 lat - wikariuszem w parafii św. Piotra w Vicenzy, członkiem instytucji kulturalnych, kościelnych i charytatywnych oraz dyrektorem publicznej szkoły podstawowej i średniej. W 1831 r. dał początek pierwszej żeńskiej szkole ludowej w mieście, a pięć lat później założył zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córek Najświętszych Serc. Chciał, by jego siostry poświęciły się pracy dla dziewcząt z dobrych rodzin, głuchoniemych i niewidomych; skierował je do opieki nad chorymi, starszymi, w szpitalach i przytułkach.
W 1850 r. otrzymał nominację na biskupa Trevizo, a w dniu 19 stycznia 1851 r. przyjął sakrę biskupią. W diecezji rozwinął wieloraką działalność apostolską: rozpoczął wizytację parafii, zorganizował we wszystkich parafiach stowarzyszenia pomocy materialnej i duchowej ubogim. Nazwany był Biskupem Ubogich. Troszczył się o odnowę moralną wiernych, zajmował się formacją intelektualną i duchową duchowieństwa i wiernych, nauką i katechizacją młodzieży. Przez wiele lat jego biskupstwo w Trevizo było niepokojone przez kwestie prawne związane z kapitułą katedralną, które powodowały głębokie cierpienie i utrudniały realizację jego programu duszpasterskiego, hamując wiele inicjatyw, aż do uniemożliwienia przeprowadzenia synodu diecezjalnego.

Czytaj dalej

alt-icon

Konferencja Rafała Porzezińskiego w Bielawie

alt-icon

Już 21 marca, a więc w pierwszy dzień wiosny odbędzie się spotkanie z Rafałem Porzezińskim, dziennikarzem, autorem i prowadzącym talk show Ocaleni TVP. W ramach spotkania będziemy mogli wysłuchać konferencji Rafała na temat kroku trzeciego oraz zobaczyć występ MSW Składu, zespołu hip-hopowego rapującego o programie dwunastu kroków oraz walce z uzależnieniami.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2